SpyArsenal.com spy software
Key Logger
-- Family Key Logger
     Download
     Mga Testimonya
     Litrato ng program
     Iparehistro ang program
     Dokumentasyon Online

Spy Software
+ internet spy software

+ home key logger

+ desktop spy agent

+ family keylogger

SpyArsenal.com - FKL online help


Configure Family Key Logger


I. Options

Para mabago ang optyons ng program, iright-click ang icon sa taskbar at piliin ang options sa menu.Pag litaw ng dialog box, gawin ang inyong pagbabago at pindutin ang OK button. Kung ayaw nyo namang isave ang mga pagbabago, pidutin nyo ang CANCEL na buton.

Nakalista sa ibaba ang mga options at kanilang ginagampanan sa program.

Option Description
Mga settings sa pagbukas ng program  
Start in hidden mode Icheck upang magsimula ang program saStealth mode sa pagistart ng program.
Hide in process list (for Win9x) Icheck upang hindi lumitaw ang Family Key Logger sa Windows 9x process list.
Autorun at system startup Icheck upang magbukas ang Family Key Logger kasabay ng Windows
Unhide keystroke Dito ilalagay ang kombinasyon na kailangang pindutin upang alisin sa Stealth mode ang Family Key Logger at bumalik sa normal na operasyon. Pakiusap, wag ninyong kalimutan ang kombinasyon para magamit nyo sa ibang pagkakataon.
Mga Buton  
Remove shortcuts from start menu Inaalis ang mga shortcut na inilagay ng installer sa Start Menu upang hindi mahalata na nakainstall ang program sa inyong PC.
Remove program from uninstall list Inaalis din nito ang Program sa listahan ng mga nakainstall na program sa inyong PC para maiwasan ang mga advanced users na matagpuan ang program.
View log Pinalilitaw ang log file viewer.
Clear log Binubura ang log file.


II. Menu

Makokontrol ang program sa ganitong paraan. Para makapunta sa menu, i-right-click ang icon sa system tray. Kung ang program ay tumatakbo sa Stealth mode, pabalikin ito sa normal mode sa pamamagitan ng unhide keystroke ang defaul ay Ctrl + Shift + alt + K (o kung binago nyo ay yung isinet ninyo).

Sumusunod ang mga available na Menu items.

Menu item Kahulugan
View log binubuksan ang log viewer.
Hide icon Inililipat ang Family Key Logger sa Stealth mode.
Options... Binubuksan ang Options dialog.
About Impormasyon tungkol sa program.
Registration ibinubukas ang registration form.
Help Idinidisplay ang help file na binabasa ninyo sa ngayon.
Home page Binubuksan ang Home page ng Family Key Logger sa internet sa inyong default browser.
Subscribe to news Magsubscribe sa newsletter upang makatanggap ng balita sa program.
Send comments Magbigay ng komento sa program upang mapabuti pa namin ang aming softwares.
Exit Isara ang Family Key Logger.


Spy Arsenal.com - spy software: Home Keylogger, Family Key Logger.
Copyright © 2002 - 2003 KMiNT21 Software. All rights reserved.