SpyArsenal.com
Key Logger
-- Family Key Logger
     Download
     Mga Testimonya
     Litrato ng program
     Iparehistro ang program
     Dokumentasyon Online

Spy Software
+ Desktop Spy

+ Home Key Logger

+ Family Keylogger

+ Network Sniffer

+ Personal Inspector

+ Internet Spy

+ Spy microphone

+ Phone recording

+ Telephone Spy

+ NET Video Spy

+ CSSS Video Pro

Ordering
+ Family Key Logger

+ RoboNanny

+ Adv. Call Recorder

+ Telephone Spy

Other
+ Main Page

+ Download page

+ Spy Forum

+ Feedback page

+ Other links

+ Disclaimer page

+ Our news

Articles
Hardware Keyloggers vs. Spy Software

Child Safety On The Information Superhighway

Should I Spy?

46 Clues Your Partner is Having an Affair


Frequently Asked Questions About Computer Activity Monitoring And Spy Software

SpyArsenal.com - FKL online help

Basahin ang log file

Ang Family Key Logger ay naglilista ng mga impormasyon sa mga pinindot na keys sa kahit anong application sa log file. Nilalaman din nito kung kelan ito pinindot. Tingnan ang format ng entry sa log record:

<--16.08.2002, 15:33. Title:"C:\MyDocuments\TopSecretFile.txt - SomeTextEditor"-->"
This is my secret report.


Para makita ang log, I-click ang Family Key Logger tray icon o piliin ang View log item mula sa  menu para basahin sa inyong text-viewer (kadalasan ay Notepad). Pwede rin makita ang log sa pamamagitan ng  Options window. Piliin ang Options item mula sa menu at piliin ang buton na may View Log na nakasulat. 

Kung ang Family Key Logger ay nasa Stealth mode makikita lang ang log ng sinumang nakakaalam ng hot keys upang maibalik sa Normal Mode ang Family Key Logger.

Pwede rin itong i-save bilang isang text-file sa hard drive. Pwede na itong burahin kung hindi na ito kailangan. Piliin ang Options... item sa menu at pindutin ang Clear log na button sa dialog window na lilitaw. Pagkatapos kumpirmahin ang aksyon ang log file may mabubura.


Spy Arsenal.com - spy software: Home Keylogger, Family Key Logger.
Copyright © 2002 - 2003 KMiNT21 Software. All rights reserved.