SpyArsenal.com
Key Logger
-- Family Key Logger
     Download
     Mga Testimonya
     Litrato ng program
     Iparehistro ang program
     Dokumentasyon Online

Spy Software
+ internet spy software

+ home key logger

+ desktop spy agent

+ family keylogger

SpyArsenal.com - FKL online help

Pag-install, pagkonfigyur at paggamit ng  Family Key Logger sa multi-user na operating systems

Ngayon lumilitaw ba ang Multi-user operating systems (such as Microsoft Windows 2000 and Windows XP) sa maraming tahanan. Kasama ito sa bagong PC na binibili, madali na ang gumamit ng isang PC sa bawat miyembro ng pamilya.

Ang Family Key Logger ay isang gamit upang mabanytayan ang typing activity ng inyong pamilya na gumagamit ng teknolohiya ng mga bagong operating systems. binibigyan kayo nito ng pagkakataong makita ang pinupuntahan ng inyong pamilya sa internet. 

Subalit ang paginstall at pagkonfigyur sa Family Key Logger sa isang multi-user na evironment ay minsang medyo mahirap at kailangan may kaalaman sa pagkontrol ng multi-user na environments. Itong guide na ito ay upang tulungan kayong mainstall itong program. Simple lang ang mga steps na ito at sa loob ng ilang sandali pwede nyo na itong magamit agad.

Ang Multi-user environments at ang terms at settings nito 

Para makapagpatuloy kailangan pamilyar sa mg teknikal terms na gagamitin mamaya heto ang mga importante.

Administrator account – Ang unang at nagiisang account (sa bagong install na operating system). walang hindi pwedeng gawin ang account na may(administrative) rights, halimbawa, kung ikaw ay naka log in sa isang administrator pwede kang magdagdag o magbawas ng account sa inyong PC, ayusin ang kanilang restriksyon, ibigay ang size ng hard disk na pwede nilang gamitin at isara ang program na umaandar sa kanilang account. Pwede din itong magkaroon ng pangalan. Nakalista sa Control Panel\User Accounts kung ang account ay Administrator o hindi. Ang software ng administrator ay may access sa data ng per-user o per-machine   sa registry ng computer.

Guest accounts – Ay ang pinakacommon sa WindowsNT\2000\XP operating systems na bibigay ng karapatan sa user ngunit hindi ang mga karapatan ng administrators. Ang mga account na ito ay kontrolado ng Administrator. Importante: Ang Guest account naginawa ng System ay may mga sumusunod na restriksyon: pwede gamitin ang mga softwares na ininstall ng Administrator, maginstall ng sariling program at baguhin ang settings ng dokumento na pinahintulutan ng Administrator. sa per-user area lang ng registry pwedeng baguhin ng kanyang programs. 

I-Installing ang Family Key Logger sa multi-user na operating systems 

Ang kaunaunahang dapat gawin ay i install ang Family Key logger sa inyong computer(s).

Tandaan ang mga sumusunod: Mag log-in sa computer na may administrator rights para mainstall ang Family Key Logger ng madali. Importante ito dahil ang Administrator lang ang may karapatang patakbuhin ang Family ke Logger kasabay ng system. at minsan kung guest ka lang sa computer, di ka pwedeng maginstall o mag uninstall ng program.

Kung ang inyong system ay may default values para sa Guest users, istart nyo ang Family Key Logger Installation program para mainstall ang software sa dafault settings nito.

Kung ikaw(o sino mang administrator ng system) ay binago ang dafault rights ng Guest accounts, ganito ang dapat gawin: istart ang Family Key Logger installation program at i-install ang software sa ibang folder na walang restriction para sa Guest user.

I-Konfigure at gamitin ang Family Key Logger sa multi-user na operating systems

Pagkatapos i-install ang Family Key logger, I-set nyo ang Options (Kailangan naka login ka sa Administrator account). Kung ang pagtype ng inyong kamag-anak ang imomonitor i-set ang Options gaya ng sumusunod:

  • Start in hidden mode – check
  • Hide in process list – check
  • Autorun at system startup – check
  • Unhide keystroke – Kahit ano na gusto nyo(Kailangan di ito madali mapindot sa aksidente(i.e. [Shift]+[Space]) at wala dapat katulad na shortcut (e.g. [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[F12] – Ginagamit ito ng System at ilang populay na softwares). Inirerekomenda namin ang default na [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[K].

    Alisin nyo din ang trace ng pagkakainstall ng program sa start menu at uninstall list sa pamamagitan ng Options window.


  • Spy Arsenal.com - spy software: Home Keylogger, Family Key Logger.
    Copyright © 2002 - 2003 KMiNT21 Software. All rights reserved.