SpyArsenal.com spy software
Key Logger
-- Family Keylogger

Spy Software
+ internet spy software

+ home key logger

+ desktop spy agent

+ family keylogger

SpyArsenal.com - FKL online help

התקנה קינפוג ושימוש במערכות מרובות משתמשים

כיום מערכות לריבוי משתמשים נמצאות ברבים מבתי האב. מערכות אילו מעניקות שימוש נוח וקל ע"י כל בני המשפחה

התוכנה מאפשרת מעקב אחר פעילות ההדפסה של משפחתך ומשתמש בטכנולוגיות החדישות ביותר על מנת לראות מה ילדך עושים כאשר הם נמצאים באינטרנט.

עם זאת התקנה וקינפוג התוכנה במערכות מרובות משתמשים יכולה להיות לא פשוטה מכוון שצריך ידע נוסף בניהול מערכות מרובות משתמשים.מדריך זה מיועד להקל את התהליך של ההתקנה במערכות אילו, בצע את המהלכים הפשוטים המפורטים להלן ותוכל להרגע בשניות.

מערכות מרובות משתמשים, מונחים והגדרות

כדי להמשיך, יש לדעת כמה מונחים בסיסיים בניהול מערכות מרובות משתמשים. אם הנך בעל ידע טוב ברשתות תוכל לדלג על הסברים אילו.

     חשבון מנהל (administrator)

- יש לחשבון זה הרשאות לא מוגבלות, לדוגמה הוא יכול להוסיף ולמחוק משתמשים, ניהול הרשאותיהם הקצאת מקום בדיסק וניהול ספריות.חשבון זה יכול להיות בעל כל שם, לכן, על מנת לראות אם חשבון הוא חשבון מנהל אפשר לבדוק זאת על בלוח הבקרה.תוכנת המנהל יכולה לכתוב גם ברגיסטרי גם ברמת המשתמש וגם ברמת המחשב.

חשבון אורח

חשבון מוגבל,הנוצר ע"י המנהל, ההרשאות הבאות כברירות מחדל הן: הרצת תכניות שהותקנו  ע"י המנהל ולהתקין ולהריץ תוכנות של עצמו ולשנות כל מידע האושר לשינוי על ידי המנהל חשבון אורח יכול לכתוב ברגיסטרי ברמת המשתמש בלבד,כמו כן חשבון אורח יכול לשנות קבצים הנמצאים בprogram files 

 יש לציין שהרשאות אילו יכלות להשתנות לפי קביעת המנהל.

התקנת התוכנה בסביבה מרובת משתמשים

באופן כללי יש לזכור הכנס בסיסמת מנהל כאשר מתקינים את התוכנה רק כך התוכנה תפעל אוטומטית אצל כל המשתמשים יותר מזה, יש מקרים ששבון אורח אינו יכול להתקין תוכנות כלל.

אם חשבונות האורח שבמחשב שלך בעלי פרבילגיות רגילות אפשר פשוט התקין את התוכנה

אם חשבונות האורח אינם בעלי הרשאה לשנות את תיקיית ה program files אז יש לשנות את מיקום ההתקנה לתיקיה שבה לחשבונות האורח יש רשות לשנות אותה.

קינפוג ושימוש בתוכנה בסביבה מרובת משתמשים

לאחר ההתקנה יש תח את חלון האפשרויות ולסמן את האופציות הבאות

 • Start in hidden mode – סמן

 • Hide in process list –סמן

 • Autorun at system startup – סמן

 • Unhide keystrokeאיזו קומבינציה שרוצים, יש לשים לבשאת הצירוף יש לבחור כך שלא סביר שילחץ בטעות כמו למשל[Shift]+[Space]או צירופים שמשמשים תכניות אחרות כמוCtrl]+[Alt]+[Shift]+[F12]   

הכי טוב זה להשתמש בברירת המחדל הניתנת[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[K].

כמו כן מומלץ למחוק את שיירי ההתקנה מחק את  שם התוכנה מרשימת התוכנות המותקנות ומתפריט ההתחלה, אופציה לזה יש בחלון האפשרויות.

 

    

Installing, Configuring and Using Family Key Logger on multi-user operating systems

Nowadays multi-user operating systems (such as Microsoft Windows 2000 and Windows XP) are reality in many homes. Coming pre-installed on modern computers these operating systems provide easy and comfortable way of using a single PC by all or some members of the family.

Family Key Logger being a tool to monitor typing activity of your family can utilize most up-to-date technologies offered by such operating systems to give you chance to see and know what your kids are doing when they face vast cyberspace.

However installing and configuring Family Key Logger in multi-user environments may sometimes be tricky as it may require additional knowledge of administering multi-user systems. This guide is intended to ease the process of setting up and configuring Family Key Logger. Follow the simple steps discussed below and you will be ready to relax in seconds.

Multi-user environments terms and settings

To proceed further you should probably familiarize with some technical terms used in text below. If you feel that you are an advanced computer user and you know basics of multi-user environments proceed to the next section.

Administrator account – is the first (on newly installed operating systems the only) account. Administrator account is the subject of unlimited (administrative) rights, i.e. if you are logged in as an administrator you can add and delete users of your machine, manage their rights, set user’s folders and disk quotas as well as close programs run under other accounts and shutdown user sessions. The account itself may have any name. To see if it is the administrative account you can open Control Panel and then select Users (User Accounts). In the window that appears you will see the description of each existing account on the system. The administrator’s software can write data both to per-user and to per-machine sections of system registry.

Guest accounts – is a common group of accounts on WindowsNT\2000\XP operating systems that represent users with rights other than administrative. These accounts are created and controlled by system administrator. Important note: the Guest account created by default has the following rights restrictions: user can run programs installed by administrator, install his own programs and modify any data permitted to be modified by administrator. The Guest user’s software can write data to per-user section of registry only. By default Guest users can modify data in ‘Program Files’ folder. However, keep in mind that some administrator may configure user rights of Guests in such a way that some or all of rights mentioned above may not apply to Guest accounts.

Installing Family Key Logger on multi-user operating systems

The first task you will need to accomplish in order to get all the things flying is correctly install Family Key Logger on your computer(s).

Generally, remember the following: you should log-in to your computer with administrator rights to install Family Key Logger fast and easily. This is essential since only the administrator of the system has the right to make Family Key Logger start automatically for every user on your system. Moreover, if you are logged in as a ‘guest’ (guest rights apply) on some systems you may not have the right to even install and definitely un-install programs.

Now, if your system has default rights restrictions for Guest users simply start the Family Key Logger installation program and install software with default settings.

In case that you (or other person with administrative rights) have altered default Guest rights and users under Guest log in cannot modify data in Program Files folder do the following: start the Family Key Logger installation program and install software to some folder that has no restriction for Guest user’s software to write to.

Configuring and using Family Key Logger on multi-user operating systems

After the installation is complete you should set the Family Key Logger Options (once again being logged in under Administrator account). If your goal is to monitor your relatives typing set the Options as follows:

 • Start in hidden mode – check
 • Hide in process list – check
 • Autorun at system startup – check
 • Unhide keystroke – whatever you like (keep in mind that this key combination should be hard to press accidentally (i.e. [Shift]+[Space]) and it should not interfere with other programs global shortcuts (e.g. [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[F12] – used by operating system in debug mode and some popular software as well). We recommend using the default keystroke [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[K].

  We also recommend removing traces of installation of Family Key Logger both from Start Menu and from Uninstall List. To do so, press appropriate buttons in Options window.


 • Spy Arsenal.com - spy software: Home Keylogger, Family Key Logger.
  Copyright © 2002 - 2003 KMiNT21 Software. All rights reserved.