SpyArsenal.com
Key Logger
-- Family Key Logger
     Download
     Mga Testimonya
     Litrato ng program
     Iparehistro ang program
     Dokumentasyon Online

Spy Software
+ Desktop Spy

+ Home Key Logger

+ Family Keylogger

+ Network Sniffer

+ Personal Inspector

+ Internet Spy

+ Spy microphone

+ Phone recording

+ Telephone Spy

+ NET Video Spy

+ CSSS Video Pro

Ordering
+ Family Key Logger

+ RoboNanny

+ Adv. Call Recorder

+ Telephone Spy

Other
+ Main Page

+ Download page

+ Spy Forum

+ Feedback page

+ Other links

+ Disclaimer page

+ Our news

Articles
Hardware Keyloggers vs. Spy Software

Child Safety On The Information Superhighway

Should I Spy?

46 Clues Your Partner is Having an Affair


Frequently Asked Questions About Computer Activity Monitoring And Spy Software

SpyArsenal.com - FKL online help

Startup and Operation Modes

Sa startup  ang Family Key Logger ay naglalagay ng kanyang icon sa system TaskTray at nagsisimulang mag-log ng lahat ng keystrokes sa log file . Pwede mong baguhin ang program sa pamamagitan ng pagright-click sa icon nito sa tasktray at piliin ang mga items sa context menu.

Pwede mong patakbuhin ang Family Key Logger ng manually o automatically. Ang manual startup ay karaniwang ginagawa sa Start menu o sa icon ng program sa desktop. para tumakbo ang Family Key Logger automatically sa startup, I-check lang ang option nito sa  Options dialog.

The Stealth (Invisible) Mode

Ang Family Key Logger Ay pwedeng tumakbo sa Stealth mode. Itinatago ng program ang kanyang TaskTray icon at hindi makikita ng User.

Para bumalik sa normal mode kailangan ninyong pindutin ang Hot key. Sa pamamagitan nito makikita na ulit ang tasktray icon at ang context menu.

Nababago ang kombinasyon ng hot key sa Options dialog. Pwede rin na Family Key Logger. dito, ise-set mo na mag stealth mode ito agad sa start up.

Ang invisibility Mode ay matatagpuan sa Options dialog.


Spy Arsenal.com - spy software: Home Keylogger, Family Key Logger.
Copyright © 2002 - 2003 KMiNT21 Software. All rights reserved.